Menu

Jos Notermans, bedrijfsarts Encare

Bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten kunnen cliënten verwijzen voor het traject ‘Vroege Interventie’ bij Adelante in Hoensbroek*. Deze methodiek is bedoeld voor mensen met chronische pijn, chronische vermoeidheid en voor mensen met chronische klachten aan het bewegingsapparaat, die als gevolg van deze klachten problemen op hun werk ervaren of verzuimen. Jos Notermans, bedrijfsarts van Encare, verwijst zijn cliënten regelmatig door naar Adelante. “Als geen specialist meer iets kan betekenen, dan is er Adelante nog”, aldus Jos. 

Jos is sinds 1988 bedrijfsarts, sinds 2004 voor Encare in Maastricht. “Een mooi vak. Het is heel afwisselend. Ik krijg dagelijks te maken met veel soorten mensen, alle ziektebeelden… Ik krijg een kijkje in de keuken van veel bedrijven en zoek naar oplossingen voor een snelle en duurzame terugkeer van hun werknemers. Mijn werk is steeds weer anders en dat spreekt mij enorm aan.”

“Van begin af aan werk ik samen met Adelante Arbeidsre-integratie. Een multidisciplinair team  met fijne toegankelijke mensen die altijd voor je klaar staan. Adelante Arbeidsre-integratie helpt cliënten een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te verwerven of te behouden ondanks gezondheidsbeperkingen. Bij Adelante wordt gekeken naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen en dat is precies waar ik ook voor sta. De focus ligt niet op het ziektebeeld. Ik verwijs mijn cliënten door voor verschillende Adelante ‘producten’, maar het vaakst voor de Quickscan en voor Vroege Interventie. De Quickscan is een laagdrempelige, snelle, multidisciplinaire intake op medisch, fysiek, psychologisch en maatschappelijk gebied dat door verschillende professionals wordt uitgevoerd. Hierdoor krijg je direct een totaalplaatje van een persoon. Uit de Quickscan volgt een eventueel vervolgtraject zoals Vroege Interventie.”

Het Vroege Interventietraject is een 15-weekse training gericht op duurzame maatschappelijke participatie van de cliënt, met het accent op arbeid. Het traject draagt zorg voor complete en specifieke reconditionering, waarbij het verkrijgen van inzicht in de eigen problematiek, het nemen van verantwoordelijkheid, gedragsverandering en terugvalpreventie centraal staan. In de training wordt toegewerkt naar een optimale belastbaarheid van de cliënt. Het doel is dan ook het structureel terugkeren naar, dan wel actief blijven in, de huidige functie bij de huidige werkgever. Jos: “Daarnaast vind ik het van grote meerwaarde dat het traject duidelijkheid schept over de gezondheidssituatie van een persoon. Dit is het en hier moeten we mee aan de slag. De cliënt leert grenzen stellen. Door Vroege Interventie halen we het beste uit een persoon wat er nog in zit en dat is altijd positief, ook als een persoon uiteindelijk toch niet (volledig) aan het werk komt. Dan hebben we het in ieder geval zorgvuldig onderzocht. Vaak is een cliënt me hierom dankbaar en dat vind ik op een bepaalde manier ontroerend.”

Jos vervolgt: “Zodra een cliënt zo’n beetje alle behandelingen heeft gehad op medisch gebied en er geen vooruitgang meer mogelijk lijkt, én wanneer het psychische component ook een rol speelt, verwijs ik een cliënt door voor Vroege Interventie. Cliënten schrikken vaak van dit advies en zijn sceptisch over het traject, maar uiteindelijk zijn ze dankbaar. Ik heb heel goede ervaringen met de training; het overgrote merendeel van de deelnemers komt er beter uit en keert daadwerkelijk duurzaam terug naar arbeid. Ik ben heel enthousiast over de snelheid van Vroege Interventie; dit is niet alleen fijn voor de cliënt maar zeker ook voor de werkgever die over mijn schouder meekijkt. Vroege Interventie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar, ook dat is zeker een meerwaarde voor de werkgever. Voor een extra bedrag vertaalt Adelante alle onderzoeksresultaten gedurende het hele traject rechtstreeks naar de werkgever. Dat vind ik een absolute meerwaarde, waarvoor eigenlijk alle werkgevers zouden moeten kiezen. Iedereen moet doen waar hij goed in is. Adelante Arbeidsre-integratie is zeker goed in Vroege Interventie; het biedt in bepaalde casuïstiek snel én deskundige hulp.”  

*Adelante maakt onderdeel uit van het netwerk Vroege Interventie. Dit netwerk is al jaren marktleider op het gebied van duurzame re-integratie.