Menu

Over Adelante Arbeid

Het Adelante Arbeid team helpt cliënten een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te verwerven of te behouden. Dit ondanks hun gezondheidsbeperkingen, zoals een lichamelijke beperking. Wij richten ons niet op de beperkingen maar op de mogelijkheden, om het beste uit zichzelf te halen. Om arbeidsre-integratie mogelijk te maken, werken wij met een multidisciplinair team. Deze professionals combineren specialistische kennis van gezondheid en arbeid. De capaciteiten en wensen van de cliënten zijn ons uitgangspunt. Vervolgens kijken wij of deze voldoende aansluiten bij de eisen die worden gesteld aan de functie op de arbeidsmarkt. Met onze opdrachtgevers, bedrijfsartsen, werkgevers en de cliënt zoeken wij samen de beste route om aan het werk te blijven of (weer) aan de slag te gaan.

Voor wie is Adelante Arbeid?

Adelante Arbeid is bedoeld voor iedereen bij wie de belastbaarheid verlaagd is vanwege ziekte, werk- of privéfactoren. Deze verlaagde belastbaarheid kan leiden tot fysieke, psychische en/of cognitieve klachten die de werkprestaties beïnvloeden. Mogelijk zelfs tot een lichamelijke beperking of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. In zo’n situatie is het goed om de precieze belastbaarheid (opnieuw) in kaart te brengen. Of om de stap te maken naar een interventietraject gericht op het verhogen van de (arbeids)belastbaarheid.

Adelante werkt voor haar arbeidsre-integratie met een assessment, functioneel arbeidsadvies en Vroege Interventie. Er zijn ook tal van combinatie- en maatwerkonderzoeken mogelijk. Hiermee kunnen wij antwoord geven bij specifieke onderzoeksvraagstukken. Ook kunnen wij de fysieke en mentale belastbaarheid van de cliënt verhogen, om uitval te voorkomen of terugkeer naar werk mogelijk te maken.

Assessment

Het assessment bestaat uit psycho- en/of arbeidsdiagnostisch onderzoek. Met verschillende methoden kijken we naar de match tussen fysieke, psychische en mentale kenmerken van de cliënt en de eisen die op het werk aan hem of haar worden gesteld. Bij psychodiagnostiek proberen we het (neuro)psychologisch functioneren zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen, om meer inzicht te krijgen in het gedrag en handelen. Daarbij maken we onder andere gebruik van persoonlijkheidsvragenlijsten, neuropsychologische testen en loopbaanvragenlijsten. Arbeidsdiagnostisch onderzoek richt zich op het bepalen van mogelijkheden en aandachtspunten in een praktische omgeving. Hierbij draait het bijvoorbeeld om fysieke belastbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden op het werk.

Functioneel arbeidsadvies

Functioneel arbeidsadvies omvat een arbeidsdeskundig onderzoek en een ergonomisch advies of werkplekaanpassing, waarmee we de directe vertaalslag maken naar de huidige of toekomstige werkplek. Een arbeidsdeskundige beoordeelt en adviseert over de passendheid van werk en verbindt dit advies aan concrete activiteiten voor arbeidsre-integratie. De ergotherapeut adviseert over de optimale inrichting van de huidige of toekomstige werkplek.

Vroege Interventie

Vroege Interventie is een landelijk samenwerkingsverband voor arbeidsre-integratie van 14 revalidatiecentra in Nederland. Ook Adelante Arbeid is onderdeel van deze samenwerking en zorgt dat Vroege Interventie een plek in Zuid-Limburg heeft. De stichting Vroege Interventie verleent poliklinische revalidatiezorg. Het doel is om op een snelle, efficiënte manier te beoordelen welke vorm van revalidatie de cliënt dient te volgen. De revalidatiezorg is vervolgens gericht op het zelf leren omgaan met de beperkingen. Dit doen we met intensieve begeleiding, het bewustmaken en beïnvloeden van gedrag. In het revalidatieproces staan het functioneren en participatie op de arbeidsmarkt centraal.