Menu

Over Adelante Arbeid

Adelante Arbeid is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een fysiek en/of psychisch gezondheidsprobleem. Het doel van die ondersteuning is om cliënten ondanks hun gezondheidsbeperkingen een volwaardige positie op de arbeidsmarkt te laten verwerven. Wij bieden medisch specialistische revalidatiezorg en re-integratieprogramma’s aan voor mensen die langdurig klachten ervaren. Onze aanpak is kleinschalig, mensgericht, duurzaam en multidisciplinair.

Inhoud van deze pagina

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Adelante Arbeid is bedoeld voor iedereen met een lagere belastbaarheid vanwege ziekte, werk- of privéfactoren. Werk is een belangrijk onderdeel in het leven van de meeste mensen. De gevolgen van langdurige uitval zijn dan vaak ook enorm groot. Door zo vroeg mogelijk in te grijpen kun je voorkomen dat de afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk te overbruggen is en hoog ziekteverzuim voorkomen. Dit is in wetenschappelijk onderzoek door het Kenniscentrum van Adelante aangetoond. Een snelle aanpak en specifieke begeleiding kunnen een verzuimbesparing opleveren van gemiddeld 5.000 euro per werknemer die langer dan 4 weken ziek is.

Onze producten

Onze producten zijn onder te verdelen in twee pijlers:

Assessment
Met een assessment kunnen systematisch en doelgericht de potenties en arbeidsmogelijkheden van cliënten worden onderzocht. Een assessment omvat onder andere:

- Onderzoek naar psychische belastbaarheid
- Neuropsychologisch onderzoek
- Praktijk onderzoek
- Arbeidsdeskundig onderzoek
- Onderzoek naar fysieke belastbaarheid

Vroege interventie
Vroege interventie is een netwerk van revalidatiecentra waar Adelante Arbeid deel van uitmaakt. Het landelijke netwerk Vroege Interventie heeft als doel om op een snelle, efficiënte manier te beoordelen welke vorm van revalidatie de cliënt het beste kan volgen. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in complexe houdings- en bewegingsapparaat klachten, chronische pijn en/of psychosomatische stoornissen. Dankzij onze gedragsmatige aanpak verhelpen wij langdurige klachten samen met onze cliënten. Onze methodiek bestaat uit:

- Intensieve multidisciplinaire werkwijze afgestemd op persoonlijke doelen
- Individuele programma’s en werken in groepsverband
- Focus op hervatting werkzaamheden;
- Revalidatie combineren met duurzame werkhervatting
- Samen werken aan gezondheid.

Succesvol

De samenwerking tussen Arbodienst, werkgever, werknemer en Adelante arbeidsre-integratie is zeer succesvol als het gaat om het verminderen van het aantal arbeidsongeschikten. In 80% leidt onze aanpak tot duurzame re-integratie. Terugkeer naar (eigen) werk is het primaire uitgangspunt van de arbeidsrevalidatie.

Aanmelden

Uw cliënt aanmelden voor een assessment of Vroege Interventie? Dat kan via het aanmeldformulier Adelante Arbeid.