Menu

Over Adelante

Ons motto is: haal het beste uit jezelf! Samen met onze cliënt richten we ons niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden. Binnen Adelante werken medische revalidatie en arbeidsrevalidatie nauw samen bij het ontwikkelen van nieuwe producten die de kans op een positieve toekomst voor re-integratie kandidaten vergroten.

Inhoud van deze pagina

Adelante

Adelante betekent ‘vooruit!’ in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd. Adelante helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval, bij het herstel van functioneren en participatie.

Naast arbeidsrevalidatie richt Adelante zich op:

- Revalidatie voor volwassenen
- Revalidatie voor kinderen
- Speciaal onderwijs
- Wonen
- Medische kindzorg
- Gehoor, taal & spraak
- Sport & bewegen

In het kenniscentrum van Adelante wordt continu onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering van behandelmethoden.

Visie

We nemen de vraag van de cliënten en hun naasten als uitgangspunt. Samen met de cliënt zetten we alle benodigde expertise in om het meest optimale en gewenste resultaat te bereiken. Daarbij krijgen alle facetten uit het leven aandacht:

- Gezondheid
- Zelfredzaamheid
- Relaties
- Onderwijs
- Vrije tijdsbesteding
- Arbeid

Tijdens de behandeling geven we de cliënt de mogelijkheid de regie te houden en stellen we deze in overleg bij als dat nodig is. Adelante werkt daarbij nauw samen met ketenpartners. Ruim 1200 professionals, medewerkers en vrijwilligers verlenen die zorg en onderwijs vanuit verschillende locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken van een aantal ziekenhuizen.