Menu

Arbeidsrevalidatie Post-Covid-19

Soms verloopt het herstel na een COVID-19 infectie niet goed en blijft de werknemer lang klachten houden. Vaak betekent dit dat de werknemer op gedragsniveau is vastgelopen in zijn of haar herstel. Naast de ervaren fysieke, cognitieve, emotionele en vermoeidheidsklachten kan de manier waarop iemand hiermee omgaat ook herstel belemmerend zijn. Adequate begeleiding is van belang om herstel en werkhervatting van de werknemer te bevorderen.

Inhoud van deze pagina

Voor wie

Het Vroege Interventie arbeidsrevalidatie traject is zinvol als uw werknemer kampt met aanhoudende klachten na een COVID-19 infectie (met of zonder IC opname) en zijn of haar hulpvraag gericht is op de terugkeer in werk.

 

Behandelaanpak

De interventie is gericht op het optimaliseren van de belastbaarheid van uw werknemer, zowel fysiek als mentaal. Het traject bestaat uit fysieke training, individuele coaching, educatiebijeenkomsten en aanvullende begeleiding op het werk.

Het doel van het traject is dat de werknemer duurzaam terugkeert naar werk.


Programma

Het arbeidsrevalidatietraject na COVID-19 bij Adelante Arbeid bestaat uit twee fases.

Fase 1

In de eerste fase is de trainingsintensiviteit hoog. Uw werknemer start met het opbouwen van belastbaarheid met fysieke training om de inspanningstolerantie te verbeteren. Daarnaast is er veel aandacht voor psychologische begeleiding. Thema’s als vermoeidheid en slaap-waakritme staan hierbij centraal. Uiteraard wordt er ook ingespeeld op individuele thema’s en een gezonde leefstijl. In de eerste fase wordt de re-integratie nog niet gestart. Wel wordt actief contact onderhouden met bedrijfsarts en werkgever.

Fase 2

In de tweede fase neemt de trainingsintensiviteit af. Uw werknemer start met de re-integratie door geleidelijk op te bouwen in (aangepast) werk. De aanpak in het traject verschuift meer naar een gedragsmatige aanpak waarbij uw werknemer leert om de nieuw verworven inzichten toe te passen in het dagelijks leven en bij de terugkeer naar werk. 

 

Duur behandeling

De interventie heeft een doorlooptijd van 14 weken.

In week 1 t/m 7 zijn er 3 interventiedagen per week (maandag, woensdag en vrijdag).
In week 8 t/m 14 zijn er 2 interventiedagen per week (woensdag en vrijdag).

 

Aanmelden

De bedrijfsarts kan de werknemer aanmelden via ons digitaal aanmeldformulier. De werknemer wordt uitgenodigd voor een intake waarna de training spoedig kan starten als er geen contra indicaties zijn.