Assessment

Assessment

Aan elk onderzoek gaat een kennismakingsgesprek met de cliënt vooraf. Hierin wordt de vraagstelling van het onderzoek besproken. Het gesprek kan direct voorafgaand aan het onderzoek plaatsvinden.

Mocht er echter nog geen duidelijkheid bestaan over de gewenste route, dan volgt na het kennismakingsgesprek een onderzoeksvoorstel, waarin de casemanager onderbouwt welk(e) product(en) het beste aansluiten bij de vraagstelling (en worden de kosten uiteengezet). Het kennismakingsgesprek kan tot verschillende onderzoeken leiden.

Onderzoek naar beroepskeuze- / loopbaan en psychische belastbaarheid

Het onderzoek naar beroepskeuze/loopbaan en psychische belastbaarheid brengt het werken denkniveau, de interesses en de werkpersoonlijkheid van de cliënt in kaart. Tevens worden persoonlijkheidskenmerken zoals stressbestendigheid, omgaan met problemen, motivatie, extraversie en interpersoonlijk gedrag onderzocht. In het advies worden de beroeps-, loopbaan- en/of opleidingsmogelijkheden gerelateerd aan de persoonlijkheidskenmerken van de cliënt. Zo wordt duidelijk in hoeverre deze van invloed zijn op het werk en/of de opleiding.

Neuropsychologisch onderzoek

Bij een neuropsychologisch onderzoek wordt gekeken naar het verband tussen de cognitieve klachten die een cliënt ervaart en de werking van de hersenen. Het onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre eventuele beperkingen op cognitief gebied van invloed zijn op werk of studie. Het onderzoek vindt plaats aan de hand van diverse testen op het gebied van intelligentie, aandacht, geheugen en planning.

Mentaal belastbaarheidsonderzoek

Zoals mensen een fysieke conditie hebben die hen in staat stelt om (beter) te werken, zo hebben mensen ook een mentaal vermogen. Mentaal vermogen heeft betrekking op het cognitief functioneren, de energetische (duur) belastbaarheid en de wijze waarop iemand omgaat met belasting.

In het mentaal belastbaarheidsonderzoek worden verschillende taken onderzocht waarmee een werknemer te maken krijgt in werk, zoals waarnemen, onthouden, concentreren en het uitvoeren van dubbeltaken. Het onderzoek is gebaseerd op een de test-hertest methode.

De cliënt krijgt aan het begin, tussentijds en aan het einde van de onderzoeksdag dezelfde neuropsychologische taken voorgelegd; het verschil in prestaties en geïnvesteerde mentale energie geeft een indicatie van de mentale en energetische (duur) belastbaarheid.

Onderzoek naar fysieke belastbaarheid

Het onderzoek naar de fysieke belastbaarheid is gericht op het zo systematisch en objectief mogelijk meten en omschrijven van de fysieke functionele capaciteiten en belemmeringen van een cliënt.

Het onderzoek wordt verricht met behulp van de Ergos 2 Work Simulator: een computergestuurde meetopstelling waarmee op gestandaardiseerde wijze metingen en werkgerelateerde observaties kunnen worden verricht.

Praktijksimulatie

Bij de praktijksimulatie voert de cliënt werkzaamheden uit in een nagebootste werkomgeving. Door zo veel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk, kunnen het niveau, tempo en de kwaliteit van het functioneren met grote nauwkeurigheid worden vastgesteld.

Er ontstaat een beeld van de belastbaarheid, de klachtenbeleving van de cliënt en van bevorderende of juist belemmerende gedragskenmerken ten aanzien van arbeid.

Maatwerkonderzoek

In het maatwerkonderzoek kunnen losse elementen van het psychodiagnostisch, het arbeidsdiagnostisch onderzoek en het fysieke belastbaarheidsonderzoek worden ingezet.

Hierbij kan worden gedacht aan het in kaart brengen van de interesses en affiniteiten, het capaciteitenniveau of een specifiek deelaspect van de fysieke belastbaarheid (denk bijvoorbeeld aan een enkelvoudig onderzoek handfunctionaliteit).

Ook is het mogelijk om onderdelen van het fysiek belastbaarheidsonderzoek in verkorte vorm te onderzoeken.

Contacteer Ons

In de kijker