Begeleidingstrajecten naar werk

Begeleidingstrajecten naar werk

De begeleidingstrajecten naar werk zijn bedoeld voor werknemers die vanwege (chronische)  gezondheidsproblemen zijn uitgevallen in werk. Adelante Arbeid streeft ernaar dat alle werknemers het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook werknemers met een gezondheidsprobleem. Onze begeleidingstrajecten zijn gericht op het vinden van de mogelijkheden, voorkeuren en waarden van  de werknemer. 

Spoor 1: re-integratiebegeleiding

De gevolgen van langdurige uitval zijn vaak enorm groot. Door zo vroeg mogelijk in te grijpen kan  langdurig en hoog ziekteverzuim en een grote, moeilijk overbrugbare afstand tot arbeid worden  voorkomen. Dit is in wetenschappelijk onderzoek door het Kenniscentrum van Adelante aangetoond.

De spoor 1 trajecten van Adelante Arbeid zijn gericht op het begeleiden van werknemers die  recentelijk zijn uitgevallen in het eigen werk. Spoor 1 re-integratie zijn alle activiteiten gericht op  werkhervatting binnen de eigen organisatie (in eigen werk, aangepast eigen werk of ander werk).

Spoor 1 re-integratie start zodra de werknemer belastbaar is voor re-integratieactiviteiten. Het doel van re-integratie is een structurele werkhervatting in passend werk dat zo dicht mogelijk aansluit bij  de resterende functionele mogelijkheden van de werknemer.

Een spoor 1 re-integratietraject wordt vaak ingezet als de werknemer een revalidatie-traject bij  Adelante doorloopt. Dit is een bewezen succesvolle combinatie. Een spoor 1 re-integratietraject kan  ook worden ingezet zonder dat er sprake is van een revalidatie-traject bij Adelante. Met onze  expertise op het gebied van arbeid en gezondheid leveren wij graag een bijdrage in complexe  verzuimdossiers. 

Spoor 2: re-integratiebegeleiding

Soms is het vanwege (chronische, meervoudige) gezondheidsproblemen en beperkingen niet meer  mogelijk om terug te keren in de eigen organisatie. Op dat moment is een tweede-spoor re integratietraject aan de orde.

Dit is begeleiding naar een passende functie buiten de eigen  organisatie. Op basis van een van tevoren opgesteld en schriftelijk vastgelegd re-integratieplan wordt samen met de werknemer bepaald op welke wijze het beste een duurzame plaatsing kan worden  bereikt. 

De werknemer wordt door een re-integratiedeskundige intensief begeleid bij het  afscheidsproces, het vinden van nieuw perspectief, het onderzoeken van kwaliteiten & interesses en  het maken van keuzes. 

Spoor 3: re-integratiebegeleiding

Als een werknemer na twee jaar nog ziek is dan volgt een WIA-keuring (claimbeoordeling) bij het  UWV. Werknemers die nog arbeidsmogelijkheden hebben (35-80% arbeidsongeschikt) komen in  aanmerking voor een WGA-uitkering. Ook tijdens deze uitkeringsperiode na twee jaar ziekte moeten  nog re-integratie-inspanningen worden geleverd. Dit wordt re-integratie 3e spoor genoemd.

Derde spoor re-integratie bij Adelante Arbeid is een actieve begeleiding naar werk om de resterende  verdiencapaciteit te benutten. Dit traject bevat een vastgesteld re-integratieplan en  begeleidingsgesprekken gericht op het vinden van vacatures, ondersteuning bij het opstellen van een  cv en sollicitatiebrieven en het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. 

Contacteer Ons

Nieuws & Events