Vroege Interventie

Vroege Interventie

Bedrijfsartsen, huisartsen en medisch specialisten kunnen werknemers verwijzen voor Vroege Interventie. De cliënt wordt tijdens het hele traject begeleid door een reïntegratiecoördinator; dit deel van het traject valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en wordt niet betaald vanuit zorggelden.

Quickscan

De Quickscan is een uitgebreide multidisciplinaire intake op medisch, fysiek en mentaal vlak en op het gebied van participatie. De Quickscan wordt binnen één week uitgevoerd en geeft duidelijkheid over zowel de medische, psychologische en/of fysieke beperkingen van een werknemer alsook over de mogelijkheden tot het vergroten van de belastbaarheid.

​​​​​​​De scan bestaat uit een viertal consulten met respectievelijk een revalidatiearts, reïntegratiecoördinator, psycholoog en een fysiotherapeut of ergotherapeut. Dit multidisciplinaire team vormt samen een integraal en onafhankelijk advies ten aanzien van de beste interventie voor de cliënt. Zowel de werknemer als de verwijzer ontvangen na afloop van de Quickscan een rapportage met een onafhankelijk advies over de best passende interventies.

Vroege Interventietraject

Het Vroege Interventietraject is een training gericht op duurzame maatschappelijke participatie van de cliënt, met het accent op arbeid. De training omvat een complete en specifieke reconditionering, waarbij het verkrijgen van inzicht in de eigen problematiek, het nemen van verantwoordelijkheid, gedragsverandering en terugvalpreventie centraal staan. In de training wordt toegewerkt naar een optimale belastbaarheid van de cliënt. Het doel is dan ook het structureel terugkeren naar, dan wel actief blijven in, de huidige functie bij de huidige werkgever.

Coaching reïntegratiecoördinator

Zonder goede communicatie met de werkomgeving is het verhogen van arbeidsparticipatie lastig vorm te geven. Afstemming en communicatie met de werkgever en/of bedrijfsarts zien wij dan ook als een essentieel onderdeel van de multidisciplinaire training. Een individueel coachingtraject in combinatie met het Vroege Interventietraject vergroot de kans op werkhervatting en/of het behouden van werk bovendien aanzienlijk.

Tarieven & vergoedingen

De quickscan en het Vroege Interventie traject vallen in het basispakket van de cliënt met uitzondering van het eigen risico. Hier vind u meer informatie over de tarieven, vergoedingen en eigen risico van behandelingen. 

Aanmelden

Uw cliënt aanmelden voor een assessment, functioneel arbeidsadvies of vroege interventie?

Joop Renkers

Goede begeleiding voor kinderen met een beperking

Ger Cals

Gemoedelijke informele sfeer om te revalideren

Denise Dekelver

Je kan je zelf zijn en niemand kijkt je raar aan

Laatste Nieuws